تصفیه خانه فاضلاب
راهبری و هوشمندسازی انواع تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
نمونه برداری آب و پساب
نمونه برداری و آنالیز پارامترهای شیمیایی و بیولوژیک آب و فاضلاب
آلاینده های خروجی از دودکش
آندازه گیری انواع آلاینده های خروجی از دودکش صنایع

راهکارهای مهندسی محیط زیست

همه با هم برای دنیایی سبز و پاک تر، ما راهکارهای فوق العاده ای برای ساخت فرآیندهای دوستدار محیط زیست داریم.

اطلاعات بیشتر

environment pollution control

کنترل آلودگی هوا

ساخت انواع سیستم های کنترل آلاینده های هوا در صنایع، تصفیه گازهای خروجی از دودکش با توجه به نوع و حجم آلاینده گازی خروجی از دودکش، کنترل ذرات خروجی از دودکش در صنایع معدنی، سیمان و تولید آسفالت

تصفیه فاضلاب و پساب

با توجه به حجم پساب و نوع آلاینده های موجود در خروجی از صنایع تصفیه خانه ها طراحی می شودند، برای صنایع بزرگ احداث تصفیه خانه مطرح است و برای کارگاه ها و کارخانه های کوچک طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب

مدیریت پسماند جامد

برخی صنایع در فرآیندهای جانبی خود پسماندهایی دارند که قابل بازیافت نبوده و برای محیط زیست خطرناک بوده مدیریت جمع آوری، انتقال و امحاء این نوع پسماند حائز اهمیت بوده و در برخی موارد فرایند پیچیده ای دارد.

خدمات محیط زیستی

برخی از خدمات ما در زیر آورده شده است، سنجش انواع آلاینده های محیط زیستی در آب، هوا و خاک

بخش های مختلف آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه های آب ، خاک، هوا و صوت

سیستم های پایش لحظه ای و مداوم آلاینده های محیط زیست

مشاوره، خرید، نصب و راه اندازی انواع سیستم های پایش آنلاین محیط زیستی

سیستم پایش مداوم لحظه ای گازهای دودکش

پایش مداوم گازهای دودکش

با توجه به نوع آلاینده، شرایط محیطی و عملیاتی دودکش روش مناسب جهت نمونه برداری و آنالیز گازهای دودکش انتخاب می شود.

سیستم پایش آنلاین ذرات دودکش

پایش آنلاین ذرات دودکش

در صنایع معدنی دودکش ها مقادیر زیادی از ذرات را به هوا می برند که جهت کنترل و سنجش این آلاینده ها نیاز به سنجش مداوم است.

پایش لحظه ای کیفیت هوا و گازهای محیطی

پایش مداوم گازهای محیطی

هم از نظر بررسی کیفیت هوا محیطی و هم نظر سنجش گازهای خطرناک، سمی و یا انفجاری نیاز به سنجش مداوم گازهای محیطی داریم.

سیستم پایش آلاین پساب و فاضلاب صنعتی

پایش پارمترهای پساب صنایع

جهت بررسی پساب خروجی از نظر استانداردها برای تخلیه به محیط زیست نیاز به بررسی مداوم پارامترهای شیمیایی داریم.

جهت اندازه گیری های طرح خوداظهاری محیط زیستی از طریق لینک زیر اقدام کنید.