تکنولوژی های جدید ما را قادر ساخته اند به صورت پیوسته بتوانیم پارامترهای آب و فاضلاب را اندازه گیری کنیم.

با استفاده از سیستم پایش لحظه ای می‌توان به صورت لحظه‌ای از وضعیت آلایندگی صنایع آگاهی یافت و میزان آلایندگی را پایش نمود و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم کارشناسان به واحدها و اندازه ‌گیری خروجی آنها نخواهد بود.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در مدلها و متدهای مختلف در دنیا وجود دارند. هر متد دارای مزایا و معایب مخصوص بخود میباشد که در موقع طراحی آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب معمولا در کشور ما در دو نوع مستغرق و استخراجی وجود دارد. در آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب استغراقی یا in-situ سنسورهای اندازه گیری کننده همه بصورت مستقیم در داخل آب قرار داده میشود. در مدلهای استخراجی یا extractive نمونه آب پس از پمپ شدن به کابینت حاوی دتکتورهای مختلف مورد آنالیز قرار میگیرد. هر دو سیستم مزایا و معایبی دارند که بایستی متناسب با وضعیت و شرایط هر پروژه ای انتخاب شود. معمولا آنالایزرهای آنلاین آب مدل استخراجی در صنایع آب آشامیدنی استفاده میشود که دارای ذرات معلق و کدورت کمتری در مقایسه با آنالایزرهای آنلاین فاضلاب میباشند. در کنار این برای آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب نصب شده با سیستمهای مستغرق یا in-situ بایستی سنسور با جنس بدنه مقاوم و شوینده های اتوماتیک مناسب تعبیه شوند.

سنسورهای سیستم پایش آنلاین آب و فاضلاب

DO

EC

pH

Temp

Turbidity

COD

BOD

TSS

TOC

NO2

NO3