خدمات ما در خصوص سیستم های پایش لحظه ای دودکش شامل: مشاوره، خرید، نصب و راه اندازی

آموزش، بهره برداری و تعمیرات

با توجه به قوانین سازمان حفاظت محیط زیست کلیه صنایع موظف به نصب سیستم های پایش لحظه ای برای منابع الودگی خود هستند.

سیستم های پایش لحظه ای برای ذرات و گازهای دودکش در نظر گرفته می شود

گازهای دودکش

دستگاه های موجود جهت سنجش گازهای دودکش از دو روش زیر برای اندازه گیری استفاده می کنند:

  1. روش extractive
  2. روش In situe

در روش اول نمونه گاز دودکش به وسیله پمپ مکش شده و در محل نصب دستگاه که از محل نمونه برداری فاصله دارد آنالیز می شود. در مورد روش In Situe دستگاه آنالیزور در محل نمونه برداری و بر روی دودکش نصب می گردد و دستگاه بدون جابجا کردن نمونه گاز در روی دودکش کار آنالیز و ارائه نتایج را انجام می دهد.

ذرات دودکش

دستگاه های ذرات دودکش غالبا بر اساس تیرگی () کار می کنند. بر روی دودکش در محل مناسب و استاندارد دو سوراخ روبروی هم تعبیه شده و 2 قسمت دستگاه با امواج لیزری بین این دو قسمت کار سنجش ذرات معلق را انجام می دهد.